Zveza tabornikov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije je prostovoljna, mladinska, vzgojna in nepolitična organizacija, odpra vsem ne glede na rod, narodnost, vero ali prepričanje. Sloni na načelih svetovnega skavtskega gibanja in povdarja pomen pluralizma, svobode posameznika, miru in moralno-etičnih vrednot - idealov zapisanih v taborniški prisegi in zakonih. Prisegi, ki jo vsak novi član, po končanem pripravništvu, da sebi in taborniškemu gibanju.

POVEZANOST Z NARAVO

S spoznavanjem narave, bivanjem v naravi in doživljanjem njenih lepot in izzivov, pa tudi negostoljubnosti, se posameznik približa sebi in zave usodne povezanosti in celovitosti sveta. In zato se lahko v naravi na najbolj naraven način približa pomenu sobivanja in duhovnosti ter poizkusi svojo usposobljenost - pripravljenost.

Tudi geslo organizacije "Z naravo do boljšega človeka" povdarja povezanost tabornikov z naravo in odločenost organizacije, da ji je celovitost narave in človeka vodilo pri oblikovanje programa in izpolnjevanju vzgojnega poslanstva organizacije.

V organizaciji vzpodbujamo vključenost članov in enot v reševanje problem razvijajoče se mlade demokratične družbe in zavedanja pomena strpnosti.

DEJAVNOST

Zveza tabornikov Slovenije je bila ustanovljena leta 1951 na dediščini predvojnega skavtskega in gozdovniškega gibanja. Danes šteje cca 10000 aktivnih članov organiziranih v vode, klube in družine. V devetih območnih organizacijah deluje 78 rodov.

Zveza tabornikov je od septembra 1994 članica Svetovnega skavtskega gibanja - WOSM.

Delo v organizaciji temelji na združevanju v majhne skupine - vode, kjer se otrok nauči samostojnosti, pomena povezanosti z vrstniki in medsebojne pomoči, pripravljenosti pomagati pomoči potrebnim, pa tudi prevzemanja odgovornosti in nalog.

Ker organizacija vzpodbuja osebnostno rast posameznika, je oblikovala stopnjevalni sistem preizkušenj in veščin, ki otroku približa pomen stalnega učenja in razvijanja značaja, znanja in raznih spretnosti, da bo kot državljan in človek sposoben svoje življenje samostojno oblikovati in usmerjati svojo pot.

VKLJUČEVANJE V ORGANIZACIJO

Otroci, ki se želijo spoznati s taborništvom. lahko vstopijo v organizacijo že v predšolski dobi (MURNI), pravo globina pa doživijo v osnovnošolskem (MEDVEDKI IN ČEBELICE ter kasneje GOZDOVNIKI IN GOZDOVNICE) in v srednješolskem obdobju (POPOTNICE IN POPOTNIKI).

Zanje imamo še posebno dobro razvit sistem vzgoje in izobraževanja. Z vodniškimi tečaji in posveti postajajo vodniki, kot specialisti s poglobljenim obladovanjem taborniških veščin pomagajo mladim članom pri izzivih na prostem. Odrasli, ki jim je blizu narava in delo z mladimi, lahko ostanejo v organizaciji ali se ji pridružijo kasneje, če so pripravljeni pomagati organizaciji.


ZTS Scout org Rutka net
Koledar akcij RBB: Povezava na povečan koledar