IME VODNICE: Alja Smrekar
POMOČNICA VODNIKA: Miša Zmagaj