Domov2023-04-25T22:29:11+02:00

“Pomlad je razživila zemljo. Pred dobrimi tremi lunami so južni vetrovi razlomili nepregledno planjavo ledu na obsežnem jezeru v nešteto plošč. Zginile so gazi, ki so vezale med seboj posamezna kolišča, spajale otokes celino in vodile vsevprek, po dolgem in počez, da se je videlo z razglednikov današnje Ljubljansko barje kakor velikanska, redko pletena mreža, pripeta z mogočnimi hrasti, visokimi jelkami in še z raznovrstnim drugim drevjem na obkrožujoči obod hribov in gora naokrog”

– Janez Jalen, Bobri

Novice

Naši vodi

Predstavitev vseh naših vodov

Taborniki rodu Belega bobra delamo pretežno s Šentviško mladino, ki obiskuje lokalni osnovni šoli OŠ Šentvid in OŠ Franca Rozmana Staneta.
Trenutno taborniški program izvajamo za vse razrede osnovne šole, ki jih sami poimenujemo kar vodi.
Vsak vod sestavlja manjša skupina otrok iste generacije in vodnik.

Galerija

Ribno – Blejski krasotec

Rodov fotograf – Tilen Miklavčič

Sponzorstvo

Naše aktivnosti, projekte, sofincancira Mestna občina Ljubljana. Sodelovanje si lahko ogledate preko sledeče povezave. Trenutno se izvajajo naslednji programi:

Letošnji projekt ”Taborniške norčije” temelji na tako imenovanem taborniškem programu, namenjenemu prav otrokom. To je naš osnovni program, podprt s strani Svetovne skavtske organizacije, ki temelji na treh delih – temeljnem, vzgojnem in vsebinskem delu. Ti deli zajemajo vzgojne prioritete in cilje, vzgojni ideal, taborniški pristop, taborniške dejavnosti, področja našega delovanja, taborniške vrednote, poslanstvo in vizijo ter taborniška načela. Ko izvajamo naš program pa moramo biti pozorni na kakšen način se z mladimi ukvarjamo, in kako ter zakaj program izvajamo na takšen način.
Cilj našega progama je razvoj otrok na čim več različnih področjih. V osnovi smo ta področja razdelili na tri dele: stalni (vodova srečanja – tedenska, eno urna srečanja otrok s svojim vodnikom v skupini do 10 udeležencev), izbirni (taborniške veščine) in interese dejavnost (enkratne dejavnosti, kot so različni izleti).
Večina našega dela in projekta temelji na tedenskih vodovih srečanjih, kjer se otroci postopoma učijo novih taborniških in drugih veščin. Otroci so razdeljeni v skupine do 10 udeležencev iste generacije, skupino pa vodi njihov vodnik. Na srečanjih vodnik za svoje člane izvaja program, skozi katerega njegovi člani pridobijo znanja in veščine s področja taborništva, prav tako pa se učijo delati in komunicirati v skupini ter pomagati en drugemu. Eden izmed pomembnih dogodkov vsake taborniške skupine je tudi Vodov izlet. To je izlet izveden po željah članov posameznega voda. Nekateri se bodo odpravili v hribe, drugi na ogled Živalskega vrta, nekateri pa v Piran, kjer si bodo poleg mestnih znamenitosti ogledali tudi akvarij in muzej školjk. Vodov izlet je idealna priložnost ne samo za druženje, temveč tudi za učenje načrtovanja, kako izlet izpeljati. Tako bodo najmlajši otroci morda le predlagali in se med sabo uskladili, katere aktivnosti bi se radi udeležili, medtem ko si bodo otroci 9. razreda izlet načrtovali skoraj sami.
Skozi tedenska srečanja si člani pridobijo tudi znanje za udeležbo na različnih tekmovanjih. Otroci vseh starosti se bodo oktobra udeležili Fotoorientacije, ki je v novem šolskem letu uvod v tekmovanju. Fotoorientacija je namenjena spoznavanju našega glavnega mesta, kjer otroci s pomočjo fotografij iščejo različne točke po centru mesta, na teh točkah pa jih čakajo različne naloge in preizkušnje. Skozi leto za otroke starejše od 12 let (GG – gozdovniki in gozdovnice) potekajo različna orientacijska tekmovanja, kot so Zimsko nočno orientacijsko tekmovanje, GG Race in Grozljivo orientacijsko tekmovanje, kjer se otroci preizkusijo in izkažejo v veščinah orientacije in topografije. Tekmovanja se udeleži ekipa petih članov, ki morajo s skupnim znanjem in sodelovanjem doseči čim večje število točk.
Z vso osnovnošolsko mladino se bomo v maju udeležili tekmovanja Žaboboj – taborniški mnogoboj, kjer se bodo ekipe petih članov med seboj pomerile v vseh taborniških veščinah, ki so jih usvojile skozi celotno šolsko leto.
Za mlajše osnovnošolce (MČ – Medvedki in čebelice) skozi leto pripravljamo poučno-ustvarjalne vsebine. V januarju bomo skupaj pogledali poučni film, primeren njihovi starosti in se na koncu o njegovi vsebini pogovorili, v novembru pa se bomo udeležili Veselih srečanj MČ, kjer se bodo otroci srečali tudi s preostalimi taborniki iz Ljubljane. Na Veselih srečanjih MČ se bodo udeležili različnih zabavnih in poučnih delavnic, organiziranih s strani Mestne zveze tabornikov Ljubljana.
V taborniškem letu sta za nas najpomembnejša dogodka zimovanje, ki poteka v času zimskih počitnic in taborjenje v času poletnih počitnic. Na teh dveh dogodkih otroci dobijo izkušnjo pripadnosti taborniškemu rodu, saj se taborjenja in zimovanja udeležijo tako otroci od 1. do 9. razreda, kot tudi starejši člani, ki so njihovi vodniki ali kako drugače pripomorejo k izvedbi dogodka. Taborjenje in zimovanje sta za vsakega tabornika prav posebna izkušnja, saj je treba pridobljeno znanje tam dejansko uporabiti. Na bivakiranju – spanje izven tabornega prostora – je potrebno znati postaviti zavetišče za spanje, zakuriti ogenj, ki nas bo grel in si na njem skuhati večerjo.
Ker nam sprotno mnenja in izboljšava veliko pomeni, bomo po vsaki izvedeni delavnici udeležence povprašali po njihovem mnenju o tem kako so se imeli ter kaj jim je bilo všeč ter kaj ne. Prav tako bomo z izvajalci programa mesečno vrednotili izvedbo le tega, ob koncu leta pa nas čaka skupno celotno vrednotenje.

Naš projekt je skladen s projektom razpisa, saj taborništvo temelji na ciljih projekta. Taborništvo mlade spremlja celo življenje in nima pravil o tem, kdo lahko postane naš član. Organizacija temelji na sprejemanju vseh ljudi. Osnovni program je sestavljen tako, da ga lahko prilagodimo do te mere, da ga lahko izvajamo za kogarkoli, ne glede na njegove omejitve. Prav tako si prizadevamo, da so naše aktivnosti v večini brezplačne. V primeru, da je aktivnosti plačljiva in si vseeno kdo ne more privoščiti udeležbe zaradi finančnih zadržkov, mu društvo oprosti plačilo.
Skozi program želimo mlade postopoma naučiti samostojnosti in odgovornosti do sebe in drugih. Najbolj aktivno učenje tega se pojavi na taborjenjih, kjer morajo najprej poskrbeti zase, hkrati pa so odgovorni za dodeljene naloge in skrb za njihovo skupino otrok (vod). Posameznik v tem procesu ni sam, saj taborništvo temelji tudi na timskem delu. Skozi ta način dela se mladi naučijo delovati v skupini. Taborniški program nas vodi skozi proces učenja sprejemanja odgovornosti za dodeljene naloge, ki zajemajo načrtovanje in organiziranje aktivnosti, vodenje skupine otrok ali vodnikov, upravljanje in kadrovanje s človeškimi viri. Te veščine mladi težko pridobijo v okviru formalnega izobraževanja, vendar so zelo pomembne za osebni in profesionalni razvoj posameznika, prav tako pa so te veščine pomembne tudi za izobraževanje, vendar so zelo pomembne tudi za pridobivanje kompetenc, ki mladim pomagajo pri zaposlitvi. Kljub, temu, da smo taborniki največja mladinska organizacija v Sloveniji, smo se odločili, da se povežemo s sosednjim društvom (PGD Lj. Šentvid) s katerim organiziramo skupno aktivnost. Sodelovanje nam omogoča izmenjavo dobrih praks in vpogled v delovanje sorodne organizacije. Delovanje naše organizacije mladim omogoča druženje in s tem nova poznanstva ter mreženje, kar jim pomaga pri izboljšanju socialnih veščin. Poleg vsega znanja poskušamo mladim prebuditi tudi zdrav in aktiven način življenja. Večino časa poskušamo preživeti v naravi in poudariti pomembnost gibanja. Ker je pomembno, da mladi prosti čas preživljajo kvalitetno, raznoliko in ustvarjalno, se zavzemamo, da se vsakemu posamezniku poskušamo približati in mu pomagati, da se razvija glede na njegove interese in zanimanja. Ves program ima še dodatno vrednost, saj vse skupaj temelji na prostovoljnem delu mladih, s katerim pripomorejo k boljši družbi in posledično boljšemu svetu.

Go to Top